Technologia

technologia Stosowane materiały:

Blachy stosowane do produkcji
pokryć z blachodachówki:

  • z rdzeniem stalowym obustronnie ocynkowane ogniwo powlekane poliestrem w połysku i macie
  • z rdzeniem aluminiowym obustronnie powlekanym poliestrem w połysku i macie

Blachy stosowane do produkcji pokryć trapezowych:

  • obustronnie ocynkowane ogniwo
  • z obustronną powłoką aluminiowo-cynkową i dodatkowo powlekane powłoką ograniczoną SPT

Transport i przechowywanie

1. Blachy w stanie dostawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimalna odległość od podłoża paczek i kręgów wynosi 200 mm.

2. Składowanie wyrobów ocynkowanych, z powłoką aluminiowo-cynkową i powlekanych w miejscach, gdzie są one narażone na duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może to doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami (zwojami) blachy, co może być przyczyną wystąpienia ognisk korozji w postaci białych i czarnych plam, a powłoka lakieru może ulec odparzeniu.

3. W przypadku zamoczenia blachy podczas transportu, należy natychmiast wysuszyć wszystkie arkusze. Składowanie zamoczonej blachy może doprowadzić do powstania ognisk korozji i uszkodzenia powłoki.

4. W transporcie samochodowym należy zabezpieczyć blachę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Podczas przeładunków i przekładania arkuszy należy zwrócić szczególna uwagę, aby nie porysować powłoki blachy.

6. Blachy ocynkowane z powłoką aluminiowo-cynkową oraz powlekaną zaleca się montować przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

7. W przypadku składowania dłuższego niż 3 miesiące od daty dostawy, należy przełożyć każdy arkusz cienką przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych, w przypadku blach powlekanych zabezpieczonych folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać, umożliwi to odpływ powietrza nad górną i pod dolną stronę arkusza, eliminując kondensację pary wodnej między arkuszami. UWAGA: dłuższe składowanie blachy z folią ochronną może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakieru.

8. Zabrania się cięcia blach narzędziami kątowymi, powodującymi efekt termiczny. Użycie takich narzędzi doprowadza do uszkodzenia powłoki lakierowanej blachy w miejscu cięcia.

9. Wszystkie cięcia blachy, także powstałe podczas procesu produkcyjnego (końce arkuszy) oraz miejsca zarysowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawkowym podczas montażu blachy, a w szczególności końce arkuszy w części okapowej( przy rynnie).

Nie zabezpieczenie tych miejsc może spowodować złuszczenie się powłoki lakieru i powstanie ognisk korozji.